HO THANH SON

Chải mi Face It collagen volume mascara

Chải mi Face It collagen volume mascara

Face It collagen volume mascara
Giá : 260.000 VNĐ
Hãng : The Face Shop
Đơn vị : Cái


Face
It collagen volume mascara.Chải mi cao cấp mới ra của TFS có chứa
collagen vừa dưỡng mi vừa giúp cố định mi , lâu trôi.Có 2 loại : dầy và
dài , cong và dầy

Sản phẩm liên quan

You must be logged in to post a comment.