HO THANH SON

Son môi ink gel stick The Face Shop

son gel ink stick rd01

Ink Gel Stick RD01 – Ink Red

Giá:220.000

son gel ink stick pk01

Ink Gel Stick PK01 – Pink Violet

Giá: 220.000 VND

chi tiết

son gel ink stick pk03

Ink Gel Stick PK03 – Pink Shock

Giá:220.000

chi tiếtchi tiết

Son Collagen Ampoule Lipstick The Face Shop

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #02 Merry Pink

Giá: 330.000 VND

chi tiếtchi tiết

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #04 Rhythm Pink

Giá: 330.000 VND

chi tiếtchi tiết

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #05 Blessing Pink

Giá: 330.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #06 Pink Bella

Giá: 330.000 VND

chi tiếtchi tiết

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #07 Full Pink

Giá: 330.000 VND

chi tiếtchi tiết

son môi collagen lipstick the face shop

Collagen Ampoule Lipstick #11 India Red

Giá: 330.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son Ink Lipquid The Face Shop

son ink liquid

Ink lipquid PK04 -Pink Hommage

Giá: 220.000 VND

chi tiếtchi tiết

son ink the face shop

Ink lipquid RD01 – Apple Red

Giá: 220.000 VND

chi tiếtchi tiết

son ink the face shop

Ink lipquid OR01 – Orangescene

Giá: 220.000 VND

chi tiếtchi tiết

Son nước lesson 03 artist finger gloss

Face It Lesson 03 Artist Finger Gloss 0R201 1

Face it artist finger gloss OR201

Giá: 230.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Lesson 03 Artist Finger Gloss 0R202

Face it artist finger gloss OR202

Giá: 230.000 VND

chi tiếtchi tiết

son-the-face-shop-rd-301

Face it artist finger gloss RD301

Giá: 230.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

Son dưỡng THE FACE SHOP Lip Tint Stick

son tint lip stick

Lip Tint Stick #01

Giá: 200.000 VND

Son môi Lip Tint Stick

Lip Tint Stick #02

Giá: 200.000 VND

chi tiết

THE FACE SHOP Lip Tint Stick

Lip Tint Stick #03

Giá: 200.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

Son lì The Face Shop Lesson 04

son lesson 04

Face It Artist Cube Lipstick Soft 08

Giá: 300.000 VND

son lesson 04

Face It Artist Cube Lipstick Soft 09

Giá: 300.000 VND

chi tiết

son lesson 04

Face It Artist Cube Lipstick Soft 10

Giá: 300.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

Dưỡng môi The Face Shop

son duong khong mau

Lovely Me ex Mango Seed LipCare

Giá: 150.000 VND

tây te bao chet moi

Lovely MEEX Mango seed Lip Scrub

Giá: 160.000 VND

chi tiết

face_shop_dessert_lip_balm_05

Lovely MEEX Dessert Lip Balm

Giá: 150.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

Son môi mới lesson 04 Face It Artist Cube Lipstick

son môi lesson 04

Face It Artist Cube Lipstick Soft #01

Giá: 300.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Artist Cube Lipstick Soft #02

Giá: 300.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Artist Cube Lipstick Soft #03

Giá: 300.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Face It Artist Cube Lipstick Soft #04

Giá: 300.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Artist Cube Lipstick Soft #05

Giá: 300.000 VND

chi tiếtchi tiết

son lesson 04

Face It Artist Cube Lipstick Soft #07

Giá: 300.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son nước The face shop

Face It Lesson 03 Artist Finger Gloss PK101

Giá: 230.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Lesson 03 Artist Finger Gloss PK102

 Giá: 230.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Lesson 03 Artist Finger Gloss PK103

 Giá: 230.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son lì lâu trôi Thefaceshop

Son Lesson 3 TFS RD302 Creamy Matte

Giá: 200.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Long Keep Lipstick PK101

 Giá: 250.000 VND

chi tiếtchi tiết

Face It Long Keep Lipstick OR201

 Giá: 250.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son môi Lì Lesson 3 TFS

Son Lesson 3 TFS Pk 101 Moisture

Giá: 200.000 VND

Son Lesson 3 TFS PK102 Creamy Matte

Giá: 220.000 VND

chi tiết

Son Lesson 3 TFS PK 101 Creamy Matte

Giá: 200.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son môi Face it Lesson The face shop

 

Son môi face it lesson the face shop

Son Lesson 3 – BE701

Giá: 200.000 VND

son môi the face shop

Son Lesson 3 – PK102 Creamy Matte

Giá: 200.000 VND

chi tiết

Son Lesson 3 – OR203 Moisture

Giá: 200.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 

Son môi lesson The face shop

 

Son Lesson 3 – OR201

Giá: 200.000 VND

Lesson 3 – BR801

Giá: 200.000 VND

chi tiết

Lesson 3 – RD301

Giá: 200.000 VNĐ

chi tiếtchi tiết

 © 2018 - The Face Shop | Laneige | Mỹ phẩm Hàn Quốc ở HCM -By The Face Shop, Skinfood, Tonymoly, My pham Han Quoc

LAMDEP4U SHOP - Mỹ phẩm The Face Shop|ADD: 237/4 Trần Kế Xương,P.7, Q. Phú Nhuận, tphcm|Phone:0976 687 687 . Viber: 0979798081